Творчий шлях Блоку

Писати вірші почав з 5-ти років, однак усвідомлене дотримання покликанням починається з 1900-01. Найбільш важливі літературно-філософські традиції, що вплинули на становлення творчої індивідуальності — вчення Платона, лірика і філософія В. С. Соловйова, поезія А. А. Фета. У березні 1902 відбулося знайомство з З. Н. Гіппіус і Д. С. Мережковським, чинять на нього неабиякий вплив; у журналі «Новий шлях» (1903, № 3) відбувся творчий дебют Блока — поета і критика. У січні 1903 вступає в листування, в 1904 особисто знайомиться з А. Білим, став найбільш близьким йому поетом з молодших символістів. У 1903 вийшов «Літературно-художній збірник: Вірші студентів Імператорського Санкт-Петербурзького університету», в якому були опубліковані три вірші Блоку; в тому ж році надруковано блоковский цикл «Вірші про Прекрасну Даму» (назва запропоновано В. Я. Брюсовим) в 3-й книзі альманаху «Північні квіти». У березні 1904 починає роботу над книгою «Вірші про Прекрасну Даму» (1904, на титульному аркуші — 1905). Традиційна романтична тема любові-служіння отримала в «Віршах про Прекрасну Даму» нове змістовне наповнення, яке було привнесено в неї ідеями Вл. Соловйова про злиття з Вічно-Жіночним в Божественному Всеединстве, про подолання відчуження особистості від світового цілого через любовне почуття. Міф про Софії, стаючи темою ліричних віршів, до невпізнання трансформує у внутрішньому світі циклу традиційну природне, і зокрема, «місячну» символіку та атрибутику (героїня з’являється у височині, на вечірньому небосхилі, вона біла, джерело світла, розсипає перлів, спливає, зникає після сходу сонця і т. д.).

Участь у літературному процесі 1905-09

«Вірші про Прекрасну Даму» виявили трагічну нездійсненність «соловйовської» життєвої гармонії (мотиви «блюзнірських» сумнівів у власній «призванности» і в самій коханій, здатної змінити вигляд»), поставивши поета перед необхідністю пошуку інших, більш безпосередніх взаємин зі світом. Особливу роль для формування світогляду Блоку зіграли події революції 1905-07, обнажившие стихійну, катастрофічну природу буття. У лірику цього часу проникає і стає провідною тема «стихії» (образи заметілі, хурделиці, мотиви народної вольниці, бродяжництва). Різко змінюється образ центральної героїні: Прекрасну Даму змінюють демонічні Незнайомка, Снігова Маска, циганка-розкольник Фаїна. Блок активно включається в літературну повсякденність, публікується у всіх символістських журналах («Питання життя», «Терези», «Перевал», «Золоте Руно»), альманахах, газетах («Слово», «Мова», «Час» та ін), виступає не тільки як поет, але і як драматург і літературний критик (з 1907 веде критичний відділ «Золоте Руно»), несподівано для побратимів по символізму виявляючи інтерес та близькість до традицій демократичної літератури.

Все більш різноманітними стають контакти в літературно-театральному середовищі: Блок відвідує Гурток молодих», що об’єднував літераторів, близьких до «нового мистецтва» (Ст. Ст. Гіппіус, С. М. Городецький, Е. П. Іванов, Л. Д. Семенов, А. А. Кондратьєв та ін). З 1905 відвідує «середовища» на «вежі» Вяч. В. Іванова, з 1906 — «суботи» в театрі В. Ф. Коміссаржевської, де В. Е. Мейєрхольд поставив його першу п’єсу «Балаганчик» (1906). Актриса цього театру Н. Н. Волохова стає предметом його бурхливого захоплення, їй присвячені книга віршів «Сніжна Маска» (1907), цикл «Фаїна» (1906-08); її риси — «висока красуня» в «пружних чорних шовках» з «сяючими очима» — визначають вигляд «стихійних» героїнь в ліриці цього періоду, у «Казці про ту, яка не зрозуміє її» (1907), в п’єсах «Незнайомка», «Король на площі» (обидві 1906), «Пісня Долі» (1908). Виходять збірки віршів («Несподівана радість», 1907; «Земля в снігу», 1908), п’єс («Ліричні драми», 1908).

Блок публікує критичні статті, виступає з доповідями в Санкт-Петербурзькому релігійно-філософському товаристві («Росія і інтелігенція», 1908, «Стихія і культура»,1909). Проблема «народу і інтелігенції», ключова для творчості цього періоду, визначає звучання всіх тим, що розвиваються в його статтях і віршах: криза індивідуалізму, місце митця в сучасному світі та ін. Його вірші про Росію, зокрема цикл «На полі Куликовому» (1908), з’єднують образи батьківщини і улюбленою (Дружини, Нареченої), повідомляючи патріотичних мотивів особливу інтимну інтонацію. Полеміка навколо статей про Росію та інтелігенції, в цілому негативна їх оцінка в критиці і публіцистиці, все більше усвідомлення самим Блоком, що пряме звернення до широкої демократичної аудиторії не відбулося, приводить його в 1909 до поступового розчарування в результатах публіцистичної діяльності.

Криза символізму і творчість 1910-17

Періодом «переоцінки цінностей» стає для Блоку подорож в Італію навесні і влітку 1909. На тлі політичної реакції в Росії і атмосфери самовдоволеного європейського міщанства єдиною рятівною цінністю стає висока класичне мистецтво, яке, як він згадував згодом, що «обпекло» його в італійській поїздці. Цей комплекс настроїв знаходить своє відображення не тільки в циклі «Італійські вірші» (1909) і незакінченої книги прозових нарисів «Блискавці мистецтва» (1909-20), але і в доповіді «Про сучасний стан російського символізму» (квітень 1910). Підводячи риску під історією розвитку символізму як строго окресленої школи, Блок констатував закінчення і вичерпаність величезного етапу власного творчого та життєвого шляху і необхідність «духовного дієти», «мужнього учнівства» і «самозаглиблення».

Отримання спадщини після смерті батька в кінці 1909 надовго звільнило Блоку від турбот про літературний заробіток та уможливило зосередження на небагатьох великих художніх задумів. Відсторонившись від активної публіцистичної діяльності та від участі в житті літературно-театральної богеми, він з 1910 починає працювати над великою епічною поемою «Відплата» (не була завершена). У 1912-13 пише п’єсу «Троянда і Хрест». Після виходу в 1911 збірки «Нічні години» Блок переробив свої п’ять поетичних книг в тритомне зібрання віршів (т. 1-3, 1911-12). З цього часу поезія Блоку існує в свідомості читача як єдина «лірична трилогія», унікальний «роман у віршах», створює «міф про шляхи». За життя поета тритомник був перевиданий в 1916 і в 1918-21. У 1921 Блок розпочав підготовку нової редакції, але встиг закінчити лише 1-й том. Кожне наступне видання включає в себе все значне, що створювалося між редакціями: цикл «Кармен» (1914), присвячений співачці Л. А. Андрєєвої — Дельмас, поему «Солов’їний сад» (1915), вірші зі збірок «Ямби» (1919), «Сиве ранок» (1920).

З осені 1914 Блок працює над виданням «Вірші Аполлона Григор’єва» (1916) як упорядника, автора вступної статті і коментатора. 7 липня 1916 р. був призваний в армію, служив табельником 13-ї інженерно-будівельної дружини Земського і Міського союзів під Пінськом. Після Лютневої революції 1917 Блок повертається до Петрограда і входить до складу Надзвичайної слідчої комісії з розслідування злочинів царського уряду в якості редактора стенографічних звітів. Матеріали слідства були узагальнені в книзі «Останні дні імператорської влади» (1921, вийшла посмертно).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам