Полисемия слів

Полисемия — це багатозначність. Деякі слова мають лише одне лексичне значення. Називаються вони однозначними. Але більшість слів у російській мові володіють кількома значеннями. А тому, називаються багатозначними.

Визначення

Полисемия — це лексичне явище, яке реалізується у письмовій або усній мові. Але зрозуміти смисловий відтінок тієї чи іншої лексеми можна лише в контексті. Багатозначність слова «будинок» — яскравий приклад явища, яке в мовознавстві має назву «полисемия». Приклади:

Будинок знаходиться на березі річки (споруду, будівлю).

Будинком керувала економка (господарством).

З тих пір вони дружать будинками (сім’ями).

У деяких випадках, для того щоб прояснити відтінок значення, досить вузького контексту. Необхідно лише згадати будь-яке поширене прикметник, щоб зрозуміти, що таке полисемия. Приклади зустрічаються і письмовій промови, і усній.

Прикметник «тихий» має безліч значень. Приклади:

Вокалістка заспівала тихим голосом.

Дитина відрізнявся тихим вдачею.

Водієві не подобалась тиха їзда.

У той день була сонячна тиха погода.

Крізь тонку стінку можна було почути її тихе дихання.

Навіть невеликий контекст дозволяє прояснити значення слова. У кожному з наведених прикладів прикметник «тихий» можна замінити на інше. Приклади:

Тихий (неголосний) голос;

Тихий (спокійний) вдача;

Тиха (безвітряна) погода.

Полисемия — це безліч значень, властивих одній і тій же лексеме. Одне із значень (те, що в тлумачному словнику завжди першим вказується) прийнято вважати основним. Інші — похідні.

Значення того чи іншого слова пов’язані один з одним. Вони утворюють ієрархічну семантичну систему. В залежності від того, який зв’язок об’єднує похідні значення від основного, можна виділити і типи полісемії. Всього їх три.

Радіальна полисемия — це явище, при якому кожне з похідних значень має зв’язок з основним. Наприклад: вишневий садок, вишневе варення, вишневий колір.

При цепочечной полісемії кожне із значень пов’язане з попереднім. Приклади:

Правий берег.

Права партія.

Правий рух.

Особливістю змішаної полісемії є поєднання ознак.

Полисемия в російській мові — це явище не тільки лексична, а й стилістичне. Різні образні вирази — це також похідні значення тієї чи іншої лексеми. А тому можна виділити три типи полісемії: метафору, метонимию, синекдоху.

У першому випадку мова йде про перенесення назви з одного предмета чи явища на інший. Приводом для того перенесення служать подібності абсолютно різних ознак.

Багата метафорами поезія. У Єсеніна є фраза «Плюйся, вітер, оберемками листя». Дієслово «плювати», як частина виразу «плювати в душу» зустрічається надзвичайно часто в поезії інших авторів. І в першому, і в другому випадку має місце метафоризація. У публіцистичному або науковому тексті дієслово «плювати» може вживатися лише в тому розумінні, про яке йдеться в тлумачному словнику, тобто в основному значенні. А Даль це поняття пояснює як «выкидывание силою повітря слини з рота».

Є й інші способи створення нового значення. Метонімія — перенесення назви одного предмета на інший на основі певної подібності. Приклади:

Вона була скупою і підозрілою, а тому столове срібло тримала не в кімнаті, а в спальні, під матрацом.

В минулому році на міжнародному конкурсі срібло дісталося виконавиці Швеції.

Срібло — це метал, відомий людям ще в стародавні часи.

При метонімічних предмети або явища, які об’єднані однією назвою, мають загальну зв’язок. У текстах зустрічаються абсолютно різноманітні асоціації. Іноді для позначення великої кількості людей, називають місто, в якому вони знаходяться. Наприклад: «Москва попрощалася з великим артистом».

Такий спосіб перенесення значення заснований на заміні множини єдиним. Микола Гоголь, наприклад, в поемі «Мертві душі» розмірковує про національні особливості населення Росії. Але при цьому говорить «Такий вже російська людина…». При цьому він висловлює думку, що склалося в процесі спостереження за різними людьми, які догідливість перед високими званнями і чинами.

Неправильне вживання багатозначних слів призводить до спотворення змісту всієї пропозиції. А часом навіть іноді комизму. Один з коментаторів, відзначаючи видатні результати спортсменки, яка посіла перше місце у стрільбі, заявив: «Вона перестріляла всіх чоловіків». Інший телевізійний журналіст, пояснюючи хід шахової гри, скоротив вираз «розвиток фігур», в результаті чого вийшла досить двозначна фраза: «Гапріндашвілі відстала від своєї суперниці у розвитку».

Автор, використовуючи полисемию, повинен подбати про точності своїх формулювань. Інакше читачі будуть тлумачити текст як їм завгодно. Наприклад: «Старшокласники відвідали Художній музей і винесли звідти найцінніше і найцікавіше».

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам