Особливості та періодизація розвитку літератури відродження

Епоха Відродження (Ренесанс) – період найвищого підйому в розвитку західноєвропейської культури пізнього середньовіччя. Економічні і соціальні передумови культурного розквіту в країнах Західної Європи. Становлення світоглядних, ціннісних та естетико-художніх орієнтирів в мистецтві Ренесансу. Регіональна спільність і національну своєрідність літературних течій у країнах європейського Заходу в епоху Відродження. Періодизація літературної історії епохи Відродження.

Розділ 10. Італійський Ренесанс (XIV-XVI століття).

Соціально-економічні передумови культурного зростання в Італії періоду пізнього середньовіччя. Формування ідеї самоцінності людини в суспільній свідомості і розвиток цієї ідеї літературної думки епохи Відродження в Італії. Вплив античної спадщини та попереднього досвіду національної літератури… творчість італійських письменників-гуманістів. Основні етапи італійської літературної історії в епоху Відродження, їх особливості та найбільші представники.

Творчість Ф. Петрарки (1304-1374).

Ф. Петрарка як ідеолог і поет раннього Ренесансу. Творчий шлях Петрарки від освоєння класичної спадщини до утвердження гуманістичних ідей Відродження. Поетичні та морально-філософські досліди письменника латинською мовою. Поема “Африка”, “Послання” і автобіографічний трактат “Про презирство до світу” та їх значення в ідейному оформленні гуманістичного руху. Лірична і публіцистична поезія Петрарки на італійській мові. Традиційні мотиви античної та провансальської лірики в “Книзі пісень”. Художні прийоми узагальнення гуманістичних ідей в алегоричній поемі Петрарки “Тріумфи”.

print
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам