Огляд творчості Купріна

Творчість Олександра Івановича Купріна формувалося в роки революційного підйому. Йому все життя була близька тема прозріння простого російського людини який жадібно шукав правду життя. Всі свою творчість Купрін і присвятив раз розробці цієї складної психологічної теми. Його мистецтва, за висловом сучасників, була притаманна особлива пильність бачення світу, конкретність, постійне прагнення до пізнання. Пізнавальний пафос купринского творчості поєднувався з палкою особистою зацікавленістю в перемозі добра над усяким злом. Тому більшості його творів властива динаміка, драматичність, схвильованість.
Біографія Купріна схожа на роман пригод. По кількості зустрічей з людьми, життєвих спостережень вона нагадувала біографію Горького. Купрін багато мандрував, виконував різноманітну роботу: служив на заводі, працював вантажником, грав на сцені, співав у церковному хорі.
На ранньому етапі творчості Купрін випробував сильний вплив Достоєвського. Воно проявилося в оповіданнях “в Темряві”, “Місячної ночі”, “Божевілля”. Він пише про фатальні миті, роль випадку в житті людини, аналізує психологію пристрастей людини. У деяких оповіданнях того періоду йдеться про те, що людська воля безпорадна перед стихійною випадковістю, що розум не може пізнати таємничі закони, які керують людиною. Вирішальну роль у подоланні літературних штампів, що йдуть від Достоєвського, зіграло безпосереднє знайомство з життям людей, з реальною російською дійсністю.
Він починає писати нариси. Їх особливість в тому, що письменник зазвичай вів неспішну бесіду з читачем. У них було добре видно чіткі сюжетні лінії, просте і деталізоване зображення дійсності. Найбільший вплив на Купріна-очеркиста надав Р. Успенський.
Перші творчі шукання Купріна завершилися найбільш великою річчю, яка відображала реальність. Це була повість “Молох”. У ній письменник показує протиріччя між капіталом і підневільною працею людини. Він зумів вловити соціальні особливості новітніх форм капіталістичного виробництва. Гнівний протест проти жахливого насильства над людиною, на чому заснований у світі “Молоха” промисловий розквіт, сатиричний показ нових господарів життя, викриття безсоромного хижацтва в країні чужоземного капіталу – все це ставило під сумнів теорії буржуазного прогресу. Після нарисів і оповідань, повість була важливим етапом у творчості письменника.
У пошуках моральних і духовних ідеалів життя, які письменник протиставляв каліцтву сучасних людських відносин, Купрін звертається до життя бродяг, жебраків, спилися артистів, голодуючих невизнаних художників, дітей незаможного міського населення. Це світ безіменних людей, які утворюють масу суспільства. Серед них і намагався знайти Купрін своїх позитивних героїв. Він пише оповідання “Лідочка”, “Локон”, “Дитячий сад”, “У цирку” – в цих творах герої Купріна вільні від впливу буржуазної цивілізації.
У 1898 році Купрін пише повість “Олеся”. Схема повісті традиційна: інтелігент, людина звичайний і міський, в глухому куті Полісся зустрічає дівчину, яка виросла поза суспільства і цивілізації. Олеся відрізняється безпосередністю, цільністю натури, душевним багатством. Поетизуючи життя, необмежену сучасними соціальними культурними… рамками. Купрін прагнув показати явні переваги “природної людини”, в якому він бачив духовні якості, втрачені в цивілізованому суспільстві.
У 1901 році Купрін приїжджає в Петербург, де зближується з багатьма письменниками. У цей період з’являється його оповідання “Нічна зміна”, де головний герой – простий солдат. Герой – не відчужена особистість, не лісова Олеся, а цілком реальна людина. Від образу цього солдата тягнуться нитки до інших героїв. Саме в цей час в його творчості з’являється новий жанр: новела.
У 1902 році Купрін задумує повість “Поєдинок”. У цьому творі він розхитував один з головних підвалин самодержавства – військову касту, в рисах розкладання і морального занепаду якої він показав ознаки розкладання всього соціального ладу. У повісті знайшли відображення прогресивні сторони творчості Купріна. Основа сюжету – доля чесного російського офіцера, якого умови армійської казарменої життя змусили відчути неправомірність соціальних відносин людей. Знову Купрін говорить не про видатну особистість, а про простому російському офіцерові Ромашове. Полкова атмосфера гнітить його, він не бажає перебувати в армійському гарнізоні. Він розчарувався в армійській службі. Він починає боротися за себе і свою любов. І загибель Ромашова – протест проти соціальної і моральної нелюдськості середовища.
З настанням реакції і загостренням суспільного життя в суспільстві змінюються і творчі концепції Купріна. У ці роки посилюється його інтерес до світу стародавніх легенд, до історії, античності. В творчості виникає цікавий сплав поезії і прози, реального і легендарного, дійсного і романтики почуттів. Купрін тяжіє до екзотики, розробляє фантастичні сюжети. Він повертається до тем своєї ранньої новели. Знову звучать мотиви невідворотності випадку в долі людини.
У 1909 році з-під пера Купріна виходить повість “Яма”. Тут Купрін віддає данину натуралізму. Він показує мешканок публічного будинку. Вся повість складається з сцен, портретів і чітко розпадається на окремі деталі побуту.
Однак у ряді оповідань, написаних в ті ж роки, Купрін спробував вказати і на реальні прикмети високих духовних і моральних цінностей у самій дійсності. “Гранатовий браслет” – розповідь про кохання. Так відгукнувся про нього Паустовський: це один з найбільш “запашних” оповідань про кохання.
У 1919 році Купрін емігрує. В еміграції він пише роман “Жанет”. Це твір про трагічну самотність людини, що втратив Батьківщину. Це історія про зворушливу прихильність старого професора, який опинився в еміграції, до маленької паризької дівчинці – дочки вуличної газетярки.
Емігрантський період Купріна характеризується відходом у себе. Велике автобіографічний твір того періоду – роман “Юнкера”.
В еміграції письменник Купрін не втратив віри в майбутнє своєї Батьківщини. В кінці життєвого шляху він все-таки повертається в Росію. І його творчість по праву належить російському мистецтву, російському народу.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам