Література як вид художнього мистецтва

Існує два типи пізнання дійсності: науковий і художній. Наукове — достовірна картина, об’єктивне існування, виявлення законів управління світом, формулюються поняття. Наука претендує на об’єктивність, точність, правильність.

Художній тип пізнання — доброта, краса, істина.

Художнє сприйняття завжди суто особиста. Вона завжди індивідуально і виключно, ніколи не претендує на остаточність.

«Мистецтво виникло не для прояву в ньому людини, а щоб захистити людину від власних тривог». — Лихачов.

Стародавні виділили п’ять видів мистецтв, в основі класифікації лежить матеріальний носій. Музика — мистецтво звуків, живопис — фарб, скульптура — камінь, архітектура — пластичні форми, література — слово.

Основні параметри мистецтва:

Воно чутливе і нескінченно

Воно змінюється разом з читачами

Воно існує поза часом

Твори мистецтва не мислимі без краси

Здатне зв’язати людей і дати можливість зрозуміти себе та інших

Може народитися і існувати в різних умовах

Це осмислений творчий процес

Перший етап — символічне мистецтво (мистецтво Стародавнього Сходу).

Класичне мистецтво, зміст і форма в гармонії.

Романтичне мистецтво — Середні віки і час самого Гегеля, дух тяжіє над матерією.

Ще виділяють експресивне та образотворче мистецтво. Експресивне виражає емоції, передає настрій. Образотворче — втілює ідею. Експресивне мистецтво — це музика, архітектура, абстрактний живопис, лірика. Образотворче — живопис, скульптура, драма і епос.

Класифікація Кожинова Ст. Ст.:

Статичні і динамічні

Односкладні складні

Образотворчі та виразні

Просторові і тимчасові

До 19 століття вся художня література називалася поетичним мистецтвом. На початку 19 століття з’являється термін «витончена словесність». У художній літературі досліджуються моральні, етичні і естетичні проблеми життя. Література завжди звернена до людини.

Літ-ра як вид мистецтва — Естетичний вплив на читача.

Літ-ра — словесне мистецтво (матеріальний носій — людська мова). Головне св-во поезії — багатозначність слова, його иносказательность. Багатозначність — голів. джерело образності. Вплив контексту. Мова відтворює вигляд мовця. Письменник естетично впливає на читача. Худ. літ-ра — образотворче мистецтво. Слова асоціативно пов’язані з зображуваними предметами. Важливі деталі і подробиці. Асоціації — зіставлення предметів і явищ. Читач — співучасник створюваних художніх образів. Читач сам вибирає темп сприйняття твору. Словесне мистецтво впливає на інші види мистецтв (худ. образи живуть другий життям: театр, радіо, кіно, хореограф.).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам