Козацькі літописи

Козацькі літописи – історико-літературні твори 2-ї половини XVII – середини XVIII століття. присвячені козацьким війнам. Цінні джерела для дослідження вітчизняної історії та важливі пам’ятки літератури. Мова більшості літописів-книжна, близька до народнорозмовної.

Особливе значення серед літописів 2-ї половини XVII – початку XVIII століття мають історичні твори, присвячені козацьким війнам. Звідси їх умовна назва – “козацькі”, “козацько-старшинські” літописи, хоч від літописів у традиційному розумінні вони значно відрізняються.

В усіх цих літописах не лише докладно розповідається про визвольну війну українського народу 1648 – 1654 років, а подається економічна, політична і культурна характеристика країни, факти з історії Росії. Польщі. Угорщини. Швеції. Молдови. Туреччини та інших держав.

Джерелами козацьких літописів були давні українські літописи. власні… спостереження, спогади сучасників, документальні матеріали (урядові офіційні і приватні листи, акти, грамоти, універсали ), твори чужоземних істориків, народні легенди. перекази і т. д.

В 30-х pp. XVIII ст. Ізмаїл Срезневський склав “Короткий опис Малоросії” (російською мовою) про події від Київської Русі до скасування гетьманства в 1734 році.

У 1765 році Петро Симоновський скомпонував “Короткий опис про козацький народЂ” з описом подій від найдавніших часів до 1751 року.

Автором “літописця чи описання краткого знатнЂйших дЂйств і випадків” про події в Україні з 1506 по 1737 рік був, імовірно, Яків Лизогуб.

Літописно-історичні праці про Україну писали також зарубіжні автори – Гійом Боплан. К. Гаммердерфер, Йоганн Енгель. С. Зарульский, А. Рігельман та інші.

print
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам