Короткий зміст «Як писати добре»

У шкільній навчальній програмі передбачено регулярне проведення викладу, дане завдання також є екзаменаційним. На перший погляд може здатися, що за межами шкільних стін, людина вже може спокійно попрощатися з навичками написання викладу: навіть на філологічних факультетах таким завданням практично не приділяється увага. Але насправді це не так. Саме написання викладів розвиває вміння виділяти в тексті головне, визначати вузлові моменти будь-якого оповідання, добре запам’ятовувати й викладати думки, передавати зміст будь-якого матеріалу в максимально стислій формі.

Для тих, хто добре писав в школі викладу, не складе труднощів знайти в матеріалах основні думки, стисло відобразити їх в конспекті і вивчити. Зрозуміло, при написанні викладу краще не намагатися переказати весь текст, а саме відобразити основні, центральні моменти. В подальшому житті дані навички також знадобляться: як на роботі, так і при читанні та аналізі будь-яких матеріалів.

Основні способи і прийоми стиснення тексту
Щоб написати стислий виклад, обсяг якого буде помітно скорочений порівняно з вихідним текстом, необхідно знати всі основні способи стиснення тексту. Існує кілька видів і прийомів стиснення текстів.

Злиття. Кілька пропозицій можна злити в одне: утворити складне речення, в якому мова буде йти про одному предметі. Синтаксичні прийоми злиття при компресії тексту:

  пропуск логічних ланок висловлювання, зв’язок; використання бессоюзия; створення неповноти речень; пропуск сказуемых, що підлягають.

Виняток. Слід виключати будь-які частини тексту, без яких можна передати основний зміст, не спотворивши зміст. Є цілий ряд видів винятків:

  виняток пропозиції, що містить другорядні для головної теми тексту факти; скорочення і виключення однорідних членів речень; виключення членів речення, відновлюваних при читанні з загального змісту тексту; виключення об’ємних міркувань, описів, не грають серйозну роль у тексті; виключення кількох синонімів ряду; часткове виключення повторів; вирізання фрагментів пропозицій.

Заміна. Потрібно замінювати частину тексту й мовні категорії іншими, якщо це сприяє скороченню загального обсягу. Існує безліч ефективних прийомів заміни:

  скорочення складного пропозиції до простого; заміна сложноподчиненного пропозиції простим; заміна пропозиції, частини пропозиції определительным або негативним займенником, несучим узагальнююче значення; заміна пропозиції, його частини вказівним займенником; ефективно замінити фрагмент пропозиції синонимичным лаконічним висловом; однорідні члени краще замінити на одне узагальнююче їх значення найменування.

Всі прийоми компресії слід використовувати комплексно, орієнтуватися в них вільно, тоді скорочення тексту не займе багато часу. Головне — не забувати про його зв’язності і логічності, не допускати різких значеннєвих зрушень. При стисненні варто здійснювати дії в певній послідовності:

  виключити всі дрібні подробиці, не настільки значні деталі; узагальнити всі конкретні і поодинокі явища; постійно стежити за гармонійним поєднанням узагальнення і виключення.

Також потрібно використовувати змістовні прийоми компресії тексту:

  згортати до мінімуму вихідну інформацію, використовуючи прийом узагальнення: спочатку виділити поодинокі факти, а потім підібрати мовні засоби і передати сенс узагальнено; розділяти всю інформацію на основну і другорядну, повністю виключати будь-які відомості, без яких можна обійтися.

Застосування всіх методів скорочення тексту допоможе максимально стиснути матеріал, концентровано висловити основний зміст. Вимоги до викладу різних типів текстів
Зараз пропонуються різні типи текстів для написання стислого викладу. Вони будуються за індивідуальними моделями, повинні викладатися відповідно до їх нюансами. Потрібно правильно визначити стиль, тип оповіді, щоб знати, в якому напрямку писати виклад.

У тексті-міркуванні необхідно дотримуватися чіткої логічної структури: теза, аргументи, висновок. Тобто спочатку потрібно викласти основну думку, а потім привести докази, а закінчити текст авторським висновком. Важливо встановити причинно-наслідкові зв’язки і вірно сформулювати висновок. Інколи в самому тексті висновок може не міститися, але позначений у викладі висновок повинен відповідати тези і аргументів. У тексті-описі треба відобразити всі найбільш яскраві ознаки предмета, дати йому оцінку. Деталі потрібно запам’ятати при читанні і внести в план, а при складанні чорнового варіанта викладу постаратися логічно поширити їх доповненнями ознак і оцінками. На початку викладу знадобиться назвати описуваний предмет. У тексті-розповіді необхідно основну увагу приділяти заданої послідовності подій, щоб не порушити її при переказі.

Дотримання даних принципів допоможе писати виклад у потрібному стильовому напрямку. Алгоритм і головні принципи написання викладу.
При написанні викладу важливо дотримувати основні принципи і діяти за певним алгоритмом. Тоді буде простіше створити дійсно закінчений, логічний і адекватний текст.

Під час першого читання тексту потрібно одразу звернути увагу на його мовні особливості, структуру. Треба постаратися вичленувати художні засоби. Не слід намагатися докладно записати текст. Краще коротко схематизировать, виділивши 3-4 слова з абзацу. Кількість абзаців потрібно порахувати, якщо пронумерувати кожний з них. У перерві знадобиться визначити тему і детально викласти її в чернетці. Також варто написати тип мовлення, стиль. Потім потрібно записати основну думку, з’ясувати, які слова повторюються найчастіше. Головна мета другого прослуховування — конкретизація первинних вражень. Треба записати ключові слова і словосполучення, постаратися простежити розвиток кожної микротемы. Бажано залишати просвіти в тексті, щоб при редагуванні заповнювати їх додатковою інформацією. На даному етапі потрібно написати чернетку. Важливо звернути увагу на наступні фактори:

  зв’язок микротем; співвіднесення змісту частин з основною думкою.

Потім потрібно внести всі доповнення та виправлення, перевірити текст на наявність помилок.

· Тільки після повної перевірки чернетки, коли в ньому вже немає помилок, можна приступати до написання чистового варіанту. Його потрібно писати уважно, не відволікаючись і не пропускаючи фрагменти тексту. Перевіряючи чистовик, необхідно не тільки шукати помилки, але і співвідносити його з чернеткою — щоб весь текст був перенесений дослівно.

Щоб правильно писати виклад, потрібно володіти основними прийомами стиснення тексту, вміти відрізняти тексти різних типів, знаходити основну думку, тему. Важливо пам’ятати про необхідні вміння та вимоги до викладу, точно розраховувати час, не поспішати і не хвилюватися. На завершальному етапі знадобиться уважно перечитати виклад і перевірити його на наявність помилок.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам