Роль пейзажу в романі «Війна і мир» — твір про роль та функції пейзажу

План

  • Відображення характеристики персонажів через пейзажні образи
  • Роль образу неба у формуванні світогляду князя Андрія
  • Алегоричний образ дуба
  • Роль образів природи в художньому протиставленні війни і світу

Зображення картин природи зазначено у вершинах творів російських письменників. Починаючи ще з давньоруської літератури, автори, розуміючи велич і силу матері-природи, з поклонінням і любов’ю створювали картини пейзажних образів у власних творах. В шедеврах російського художнього слова традиції використання пейзажних картин відзначені не в значенні фонової декорації основних подій, а в ролі повнозначних образів, які є уособленнями ідей твору, органічно вплітаючись в сюжетну канву. Ця ж функція відведена пейзажу в романі «Війна і мир».

Відображення характеристики персонажів через пейзажні образи

Лев Миколайович Толстой, біографічні дані та особливості світогляду якого свідчать про особливе трепетне і шанобливе ставлення до природи, відвів їй особливу роль у романі «Війна і мир». Роль пейзажу в романі характеризується не тільки відображенням основних ідей, закладених автором, але і служить допоміжним прийомом характеристики героїв твору.

Основний прийом, за допомогою якого характеризуються ідейні, композиційні особливості та принципи побудови системи персонажів, – це антитеза. Шляхом протиставлення вчинків і поглядів героїв через ставлення до природи природи, автор розкриває основні ідеї твору.

Одним з аспектів, на основі яких протиставляються герої роману, є природа. Головні герої твору, яким імпонує автор, відкриті до краси і величі природи, вміють відчувати її, розуміти її знаки. У творі «Війна і мир» пейзаж впливає на формування світогляду тих, чиї душі відкриті до світла і добра. Навпаки, персонажі, поведінку і погляди яких засуджуються у творі, абсолютно холодні до природи, немов не помічаючи її існування.

Роль образу неба у формуванні світогляду князя Андрія

Роль пейзажних описів у романі Толстого – не тільки уособлення ідейного задуму автора і додатковий прийом психологічної характеристики героїв, але і спосіб впливу на усвідомлення головними героями основних цінностей життя. Найбільш яскраво образи природи у творі спрямовані на розкриття образу Андрія Болконського і відображення еволюції його поглядів. Для створення характеристики і розвитку персонажа князя Андрія автор використовує образи пейзажних елементів, стали самими яскравими символами у творі.

Епізод, що розкриває думки Андрія Болконського, що дивиться в небо, служить в ролі переломного моменту в житті героя, часом падіння колишніх ідеалів і усвідомленням істинної сутності людського існування. Використання пейзажу як засобу психологічного аналізу в романі дозволяє відобразити багатство внутрішнього світу героя, глибину його терзань і ідейних пошуків, бажання усвідомити справжнє призначення своєї ролі в житті. Завдяки майстерному створення пейзажних картин читач отримує можливість, милуючись пейзажем неба разом з князем Андрієм, усвідомити глибину ідейного задуму Толстого: «все пусте, все обман, окрім цього нескінченного неба. Нічого, нічого немає, крім його. Але й того навіть немає, нічого немає, крім тиші, заспокоєння. І слава Богу!…».

Алегоричний образ дуба

Розвиток персонажа Андрія Болконського зображується за допомогою уособлення його внутрішнього стану за допомогою образу дуба. Це дерево, яке є символом сили, могутності і непереможності фольклорних традиціях Русі, є пейзажним відображенням персонажа. Коли герой вперше зустрівся з дубом, який описаний старим і засохлим, читач усвідомлює пригніченість внутрішнього стану Андрія, його безнадійність і зневіра.

Проте коли доля подарувала йому шанс нової любові та духовного відродження, герой відчуває прилив сил, молодості, певності й прагнень. І слідом за відродженням сил і прагнень, чудесним чином оживає і дерево, уособлюючи нову весну життя Андрія Болконського.

Захоплення прекрасними пейзажними замальовками пов’язано не тільки з описами образів. Читач, проходячи з героями через численні драматичні події війни і миру, паралельно отримує задоволення завдяки можливості доторкнутися до краси російської природи, картини відтворення якої супроводжують всі сюжетні лінії твору, то динамічно, то умиротворено відображаючи події, почуття, настрій. В цьому і полягають основні функції пейзажу в романі.

Роль образів природи в художньому протиставленні війни і світу

Всі структурні особливості у ньому побудовані на основі прийому антитези, що символізує назву роману. У паралельному зіставленні картин війни і миру також бере участь і природа. При описі полювання, сільських пейзажів автор створює чудові мрійливі образи, наповнені сонцем, світлом, мерехтливої росою і іскрами багаття. Однак як змінюється природа, створена пером Толстого в моменти опису бойових дій. Похмуре небо, затягнуте хмарами, похмура погода і непривітна атмосфера відображають весь трагізм війни, що обрушилася на Росію.

У своєму творі на тему: «Пейзаж в романі «Війна і мир» я спробував проаналізувати роль природи у творі, і зробив висновок, що її впливом пройняті всі пласти прозового тексту від створення образів персонажів до сутності ідейного змісту.

Тест по твору

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам