“Навіщо потрібна орфоепія” твір

Мова – це потік звуків, тому що в першу чергу люди вимовляють звуки, звуків складаються слова. Часом здається, що цей звуковий потік безперервний, але це не так. Його можна розділити на окремі частини. Текст – фраза – мовний відрізок (такт) – слово – склад – звук. Виходить, що звук – це найменша одиниця мови. Як вже говорилося вище, звук сам по собі не має сенсу, але грає смыслоразличительную роль. Наприклад: майка, зайчик, гайка, чайка, лайка. Змінюється лише один звук – змінюється і сенс усього слова.

Але повернемося до тексту – вихідної фонетичної одиниці. Мова має не фонетичний, а комунікативний характер. Однак, текст має фонетичними характеристиками: обмеження і паузи. У тексті виділяються інтонаційні фрази, відрізки, що мають логічний наголос. Завдяки їм люди чують не суцільний потік, а окремі закінчені фрази, речення, текст. Якщо припустити, що інтонація, паузи (а це явища фонетики) щезли, перестали існувати, то без них фраза стає неясною, неоднозначною.

Для слова також характерно наголос. У російській мові воно не закріплено, тобто може падати на будь-які частини слова. А ось, наприклад, у французькому – закріплено на останньому складі. Наголос як фонетичне явище в мові з незакріпленим положенням наголоси також може виконувати смыслоразличительную функцію. Наприклад: замок і замок.

Склад – це мовленнєвий видих. Звук – це мінімальний елемент потоку мовлення. Отже, фонетика потрібна для членування і сприйняття мовленнєвого потоку.

Знання фонетики і її законів і допомагає у виборі правильного написання слова. Ми чуємо і вимовляємо звуки, а пишемо букви. Правильне написання слова не завжди відповідає його фонетичним звучанням. Адже один і той самий звук може позначатися на письмі різними звуками. І навпаки, одна й та ж буква позначає різні звуки.

Отже, звук – це мінімальна одиниця мови. Звуки мови вивчає розділ мовознавства – фонетика. Знання законів фонетики, орфоепічних норм допомагає робити нашу мову зрозумілою, грамотної і милозвучно.

print
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам