Громадський рух пореформеної Росії

Очікування реформ і процес підготовки до них призвели до зближення різних ідейних напрямків у суспільстві, але з початком перетворень посилилося невдоволення їх половинчастим характером і незавершеністю, що призвело до активізації суспільного життя і розмежування громадського руху. У ньому остаточно формуються три головних напрямки: консерватори, ліберали і соціалісти.

Консервативно-охоронний крило представляли прихильники теорії “офіційної народності” (К. П. Побєдоносцев, Д. В. Толстой, М. Н. Ковзанок, В. П. Мещерський), пізні слов’янофіли (К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарін), почвенники (Ф. М. Достоєвський, А. А. Григор’єв) і панслависты (Н. Я. Данилевський). Цей напрямок не було організаційно оформлено, лише в 1900 р. в ряді міст з’явилися “Російські збори”, які ставили завдання об’єднання народу навколо влади для охорони її підвалин.

Так само варто відзначити діяльність консервативної фронди в період підготовки скасування кріпосного права. Зокрема діяльність Безобразова, Орлова-Давидова. (Наявності цареві адреси про створення дворянській палати, що являдось вимогою схоже конституційним. Все це відбулося на з’їзді дворян у серпні 59 року ( 1 й з’їзд).Другий пройшов тихіше. Цар пішов на ряд поступок зменшив кількість землі в наділах, збільшив грошовий выплты.

Основним напрямком лібералізму стало земське рух, представники якого (В. Ю. Скалон, А. М. Унковский) виступали за продовження реформ і заміну самодержавства конституційною монархією. Переконавшись у 60-ті рр. в безплідності спроб вплинути на владу, вони перейшли до більш радикальних дій: спробували організувати “Земський союз”, видавали газету “Земство”, налагодили зв’язки з народниками для вироблення спільної тактики тиску на уряд. Але після 1 березня 1881 р. період реакції призвів до згортання політичної діяльності земців. Знову вона пожвавилася в умовах революційного підйому 90-х рр.., коли в земському русі стали формуватися два напрямки – помірне (Д. Н. Шипів) і радикальне (В. І. Петрункевич). Одночасно з цим складається “новий лібералізм” буржуазної інтелігенції (П. Н. Мілюков, В. Д. Набоков, П. Б. Струве). Відбувається їх зближення. У 1902 р. ліберали організують видання журналу “Звільнення”, а в 1904 р. виникає “Союз визволення” – перша загальноросійська організація лібералів, стала попередницею всіх ліберальних партій.

У соціалістичному крилі виділилося два напрямки: народовці і соціал-демократи. Ідеологією перших була теорія “общинного соціалізму” А. В. Герцена і Н. Р. Чернишевського. Закордонний центр демократичного руху журналу “Колокол” Герцена і Огарьова.

В 70-е рр. оформляється революційне народництво, ідеологами якого були П. Л. Лавров (відстоював ідею свідомої народної революції як результат ретельної підготовки до неї народу інтелігенцією), П. Н. Ткачов (прихильник здійснення революції в два етапи – спочатку переворот, підготовленої групою змовників, а потім соціальна революція) і М. Н. Бакунін (прихильник революції як стихійного бунту, до якого російський народ завжди готовий).

Спираючись на ідеї Лаврова і Бакуніна, революційно налаштована молодь почала “ходіння в народ”, продовжене виникла в 1876 р. організацією “Земля і воля” (А. Д. Михайлов, Н. М. Морозів, Ст. Н. Фігнер), але незабаром стає ясно, що діяльність революціонерів не знаходить відгуку в народі. В організації виникає криза, і в 1879 р. вона розколюється на “Чорний переділ” (Р. В. Плеханов), який виступає за продовження агітаційної роботи, і “Народну волю” (А. В. Желябов, С. Л. Перовська), перейшла до політичних методів боротьби, розуміючи під ними в першу чергу терор проти влади з метою залякати її, змусити піти на поступки, а також викликати народ на революцію. Але здійснене народовольцями 1 березня 1881 р. вбивство Олександра II не призвело до очікуваних результатів, почався період жорстокої реакції, і організації революційних народників були розгромлені. Знову їх діяльність пожвавилася в 90-і рр.., коли в багатьох містах з’являються організації “неонародников”, які об’єдналися в січні 1901 р. в Партію соціалістів-революціонерів.

У 80-ті роки XIX ст. на зміну революційним прийшли ліберальні народники (М. К. Михайлівський, Н. Ф. Даниельсон, В. П. Воронцов), які допускали еволюційний перехід суспільства до соціалізму через розвиток “народного виробництва” (громади, артілі, кооперація) і активно пропагували свої ідеї через легальну друк (журнал “Російське багатство”).

У 80-ті рр. починає складатися також російська соціал-демократія, ідеологією якої був марксизм. Велику роль у цьому зіграла діяльність групи “Звільнення праці” (1883 р., Р. В. Плеханов), завдяки якій в Росії з’явилися численні роботи європейських і російських марксистів. У самій Росії в 80-е рр. утворюються гуртки і групи (Д. І. Благоев, М. І. Бруснев, Н. Е. Федосєєв), члени яких вивчали марксизм і пропагували його ідеї серед робітників і студентів. В умовах революційного підйому 90-х рр. їх діяльність активізувалась, у 1895 р. в Петербурзі виникла перша загальноміська соціал-демократична організація – “Союз боротьби за звільнення робочого класу” (в. І. Ульянов, Ю. О. Мартов). Незабаром подібні союзи з’являються в Москві, Києві, Катеринославі та інших містах. У березні 1898 р. вони проводять з’їзд у Мінську, на якому проголошують освіта Російської соціал-демократичної робітничої партії, остаточно оформилася в 1903 р. на другому з’їзді в Брюсселі і Лондоні. Так у Росії з’являється соціалістична партія, яка зіграла найважливішу роль в історії країни в XX ст.

print
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: