Утворення прикметників в англійській мові – як утворюються, правила

У мові жодна частина мови не існує ізольовано і прикметник не виняток. Ця частина мови активно взаємодіє з іншими і поступово поповнюється за рахунок іменників, дієслів і простих прикметників. Сьогодні говоримо про основні правила утворення прикметників в англійській мові.

Утворення прикметників в англійській мові – як утворюються, правила

Як утворюються прикметники в англійській мові

Прикметник – це частина мови, що позначає ознаку, властивості предметів і відповідає на питання What? (Який?). За своєю будовою англійські прикметники поділяються на:

 • прості (їх склад не передбачає наявність суфіксів та префіксів): blue(блакитний), tall (високий), flat (плоский);
 • похідні (у їх складі є суфікси і префікси): different (різний), dangerous (небезпечний), friendly (дружній);
 • складові (складаються з двох слів або основ): world-famous (всесвітньо відомий), dark-blue (темно-синій), five-star (п’ятизірковий).

Сьогодні в центрі уваги прикметники останніх двох груп – похідні і складні. Саме вони були утворені від іменників, дієслів і простих прикметників за допомогою суфіксів, префіксів (приставок) і словосложения.

Суфікси

Суффиксальный спосіб утворення нових слів є найбільш продуктивним в англійській мові. Існують суфікси, які утворюють якісні і відносні прикметники від іменників, і суфікси, що утворюють прикметники від дієслів. Розглянемо кожен з них більш докладно.

Якісні прикметники (позначають якість предмета, яка може бути більшою чи меншою мірою) утворюються від іменників з допомогою таких суфіксів:

 • -ful, -підрозділах (позначають наявність певної властивості):

  beauty – beautiful (краса – гарний), respect – respectful (повага – шанобливий), courage – courageous (мужність – відважний), adventure – adventurous (пригода – заповзятливий);

 • – less (позначає недолік певної якості):

  use – useless (використання даремний), shame – shameless (сорому – безсоромний, безсоромний), ruth – ruthless (жалість – нещадний);

 • -ly (позначає властивість, характерна для предметів і осіб):

  coward – cowardly (боягуз –боягузливий), friend – friendly (друг – дружній), life – живий (життя – жвавий).

Зверніть увагу на суфікс –ly. Він стоїть на першому місці і серед наречных суфіксів (bad – badly (поганий – погано).

Відносні прикметники (називають властивість предмета через його ставлення до цього предмету) утворюються від іменників з допомогою таких суфіксів:

 • -en (позначає матеріал, з якого зроблений предмет):

  wool – вовна (шерсть – вовняний), earth – earthen (земля – земля), wheat – wheaten (пшениця – пшеничний);

 • -y, -ic, -al (позначають ознаки, характерні для чи інших явищ):

  fun – funny (забава – кумедний), rain – rainy (дощ – дощовий), materialist – materialistic (матеріаліст – матеріалістичний), essence – essential (сутність – суттєвий), nature – natural (природа – природний, природний);

 • -ish (позначає невелику, незначну ступінь властивості предмета чи національну приналежність):

  snob – snobbish (сноб – снобістський), gold – goldish (золото – золотистий), Scotland – Scottish (Шотландія – шотландська), Britain – British (Британія – британський).

Прикметники, утворені від дієслів

В утворенні прикметників від дієслів допомагають наступні суфікси:

 • -able, -ible (позначають присутність певної властивості):

  to respond – responsible (відповідати – відповідальний), to excite – excitable (порушувати – збудливий), to accept – acceptable(брати – прийнятний);

 • -ent, -ant (позначають якість, отримане як результат дії, позначеного дієсловом):

  to dominate – dominant (домінувати – владний) to arrogate – arrogant (зухвало вимагати – зарозумілий); to to persist – persistent (наполягати – наполегливий).

Префікси

Основна група префіксів (приставок), що беруть участь в утворенні прикметників, мають значення заперечення, відсутність певної ознаки у предмета:

 • Un-, dis-:

  honest – dishonest (чесний – безчесний), grateful – ungrateful (вдячний – невдячний);

 • In-, im-, il-, ir: famous –infamous (відомий – користується дурною славою), personal – impersonal (особистий – безособовий), legible – illegible (розбірливий – нерозбірливий), regular – irregular (регулярний, нерегулярний);
 • Non-:

  functional – nonfunctional (функціональний – нефункціональний), trivial – nontrivial (тривіальне – нетривіальне)

  .

Негативна приставка im – приєднується до прикметників, які починаються з приголосних “m” і “p” (mortal – immortal (смертний – безсмертний), приставка ir – ставиться перед приголосної r (rational – irrational (раціональний – ірраціональний), приставка il – перед приголосної l (legal – illegal (легальний – нелегальний).

Словотвір

Складні прикметники в англійській мові утворюються за допомогою такого процесу, як словосложение – злиття двох лексем в одне складне слово з єдиним лексичним значенням. Лексеми, які беруть участь у такому злитті, можуть ставитися як до однієї частини мови, так і до різним, і можуть писатися разом або через дефіс. Розглянемо найпоширеніші випадки:

 • Іменник +іменник: part-time – позаштатний, не повністю зайнятий;
 • Прикметник + прикметник: dark-green – темно-зелений;
 • Іменник + прикметник: worldwide – всесвітній;
 • Прикметник + дієприкметник теперішнього часу: hard-working – працьовитий;
 • Прикметник + дієприкметник минулого часу: light-hearted – безтурботний, weak-willed – слабохарактерний;
 • Прислівник + дієприкметник минулого часу: well-done – добре зроблений, well-balanced – поміркований;
 • Числівник + іменник: two-way – двосторонній;
 • Числівник + дієприкметник минулого часу: two-faced – лукавий, брехливий.

Що ми дізналися?

Сьогодні розглянули різні випадки, як з іменника зробити прикметник. У цьому процесі перші помічники – суфікси. Суффиксальный спосіб так само корисний і при утворенні прикметників від дієслів. Крім того, поширеними способами словотвору прикметників в англійській мові є префиксальный – приєднання приставки до основи, і словосложение – об’єднання двох і більше слів в одну лексичну одиницю, з єдиним значенням.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам