Суфікси прикметників в англійській мові – таблиця з правилами та прикладами

Суффиксальный спосіб є найбільш продуктивним у словообразовании. Розглянемо цю тезу на прикладах суфіксів прикметників в англійській мові.

Суфікси прикметників в англійській мові – таблиця з правилами та прикладами

Теорія

Що таке суфікс? Під даним терміном розуміється значуща частина слова, що йде відразу після кореня. В залежності від функції розрізняють такі види суфіксів:

  • Формотворчі (використовуються для утворення нових граматичних форм):

    to play – played (грати – грав), big – bigger (великий – більше);

  • Словотворчі (використовуються для утворення спільнокореневих лексем):

    child – childhood (дитина – дитинство), to write – writer (писати – письменник), fame – famous (популярність – відомий).

В англійській мові налічується п’ять формотворчих суфіксів. А найпоширенішими є словотворчі. Вони беруть участь в утворенні прикметників від іменників, дієслів і простих прикметників.

Суфікси прикметників

Суфікси прикметників – це значимі частини слова, які приєднуються до іменника або дієслова, і тим самим утворюють нові слова. Найпродуктивніші і популярні представлені в наступній таблиці:

Суфікс

Значення

Приклади

-ful

Наявність певної властивості, ознаки предмета

Faith – faithful (віра – вірний)

-підрозділах

Humor – humorous (гумор – гумористичний

– less

Недолік певної якості

Aim – aimless (мета – безцільний)

-ly

Властивість, характерна для предметів, осіб і явищ

Beast – beastly (тварина – грубий, тваринний);

King – kingly (король – величний, королівський)

Періодичність, повторюваність в певний відрізок часу

Hour – hourly (годину – щогодинний);

Day – daily (день – щоденний)

-en

Матеріал, з якого зроблений предмет

lead – leaden (свинець – свинцевий);

silk – silken (шовк – шовковий)

-y

Ознаки, властивості, характерні для тих чи інших явищ

Silk – silky (шовк – шовковистий);

snow – snowy (сніг – сніговий)

-ic

history – historic (історія – історичний);

hero – heroic (герой – героїчний)

-al

function – functional (функція – функціональний);

nature – natural (природа – природний, природний)

-ish

Мала, незначна ступінь властивості предмета

fool – foolish (дурак – дурний);

cat – cattish (кот – котячий);

red – reddish (червоний – червонуватий)

Національна приналежність

Scotland – Scottish (Шотландія – шотландська)

-able, -ible

Володіння якийсь можливістю, здатністю

To avoid – avoidable (уникати – предотвращаемый, такий, якого можна уникнути);

to recognize – recognizable (дізнаватися – впізнаваний);

to extend – extensible (простягатися – гнучкий, такий, який може сягати)

-ent, -ant

Якість, отримане як результат дії, позначеного дієсловом

To observe – observant (спостерігати – наглядова); to differ – different (розрізняти – різний)

-ary, -ory

Наявність певної властивості, ознаки предмета

revolution – revolutionary (революція – революційний);

diet – dietary (дієта – дієтичний);

to obligate – obligatory (зобов’язати обов’язковий)

-ese

Національність або мову

China – Chinese (Китай – китайська)

За приєднання суфіксів -able, -ible до основи дієслова кінцева голосна –е опускається, а кінцева голосна –y змінюється на –i: to reduce – reducible (зменшувати – допускає зменшення), to rely – reliable (покладатися – надійний).

Що ми дізналися?

В англійській мові існує ряд суфіксів, які беруть участь в утворенні прикметників. Вони приєднуються до основи іменника, дієслова або простого речення, володіють кожен своїм значенням. Їх знання може істотно допомогти в розширенні словникового запасу.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам