Ступені порівняння прикметників в англійській мові таблиця прикладів і виключень

В англійській мові прикметники мають 3 ступені порівняння: позитивну, порівняльну і чудову. Загальні правила утворення кожної з них можна представити у вигляді таблиць.

Ступені порівняння прикметників в англійській мові таблиця прикладів і виключень

Прикметник як частина мови

Що таке прикметник? Це частина мови, яка покликана описувати ознаки і властивості предметів. Вона відповідає на питання «Який?», «Який?» і «Чий?». В англійській мові прикметники бувають двох видів: якісні і відносні.

З них тільки якісні можуть мати три ступені порівняння: позитивну, порівняльну і чудову. Відносні не можуть поєднуватися з прислівником very (дуже) і утворювати ступені порівняння. Наприклад, від відносного прикметника «дерев’яний» неможливо утворити порівняльну ступінь «більш дерев’яний», в той час як від якісного «холодний» можна утворити дві форми прикметників – «холодніше» і «холодний».

Як видно з прикладів, ступені порівняння прикметників в українській мові утворюються за допомогою суфіксів або шляхом додавання слів до початкової формі. А як справа йде в англійській мові – розглянемо на прикладах.

Позитивна

Початкова форма прикметника – це і є позитивна ступінь: dangerous (небезпечний, ризикований), famous (відомий), curious (цікавий). В англійській мові прикметник не має форм роду, числа і відмінка. Іншими словами, при утворенні словосполучень або речень, ми беремо прикметник і ставимо його перед іменником: а dangerous car (небезпечна машина), a famous singer (відомий співак), curious girls (цікаві дівчинки).

Порівняльна

Слово «порівняльна» походить від дієслова «порівнювати». Інакше кажучи, в порівняльної ступеня ми порівнюємо ознаки, властивості двох і більше предметів. У цьому випадку у реченні може з’явитися союз than (ніж) або конструкція the…the…(……), а сам прикметник змінює форму. Існує два способи утворення форми порівняльної ступеня:

  • До простого прилагательному, що складається з одного або двох складів, додається закінчення –er: fast – faster (швидкий – швидше), weak – weaker (слабкий – слабше);
  • До складного прилагательному, що складається з трьох і більше складів, додаються слова more (більше) або less (менше): aggressive – more aggressive (агресивний – більш агресивний), desperate – less desperate (відчайдушний – менш відчайдушний).

Чудова

Якщо в порівняльної ступеня ми ставимо своїм завданням порівняти два об’єкта, то в найвищому нам потрібно виділити серед безлічі один «самий що ні на є». Для утворення даної ступеня необхідно виконати одне з двох:

  • До простого прилагательному, що складається з одного або двох складів, додати визначений артикль the і закінчення -est : fast – the fastest (швидкий – найшвидший), weak – the weakest (слабкий – найслабший);
  • До складного прилагательному, що складається з трьох і більше складів, додати слова the most (самий) або the least (найменш): aggressive – the moast aggressive (агресивний – найагресивніший), desperate – the least desperate (відчайдушний – найменш відчайдушний).

Загальні правила

Загальні правила утворення ступенів порівняння можна представити в таблиці «Ступені порівняння в англійській мові».

Прикметник

Ступені порівняння

Позитивна

Порівняльна

Чудова

Короткий

(1-2 склади)

Прикметник

weak

hot

lazy

+ er

weaker

hotter

lazier

+est

the weakest

the hottest

the lazies

Довге

(3 і більше складів)

Прикметник

wonderful

interesting

successful

More/less + прикметник

more/less wonderful

more/less interesting

more/less successful

The most/least +прикметник

the most/least wonderful

the most/interesting least

the most/least successful

Зверніть увагу на наступні приклади з таблиці: hot (жаркий) і lazy (ледачий). В порівняльної і ейфорію в слові hot (жаркий) кінцева приголосна подвоїлася, так як слово закінчується на голосний і приголосний, а в слові lazy (лінивий) кінцева голосна -y змінилася на -i.

Винятки

В англійській мові існують прикметники, які є винятками із загального правила утворення ступенів порівняння. Вони представлені в наступній таблиці винятків:

Позитивна ступінь

Порівняльна ступінь

Чудова ступінь

good – хороший

better – краще, кращий

the best – кращий, (най)кращий

bad – поганий

worse – найгірший, гірше

the worst – самий поганий, (най)найгірший

little – мало

less – менше

the least – найменший, найменший

much, many – багато

more – більше

the most – найбільший

far – далекий, далекий

farther/further – більш дальній/далекий

the farthest /furthest – найдальший/самий далекий)

old – старий, старший

older/elder – старіше/старше

the oldest/eldest – найстаріший/ найстарший

Зверніть увагу на значення слів farther – the farthest (більш далекий – далекий) і further – thе furthest (більш далекий – самий далекий): у першому випадку мається на увазі фізична відстань, а в другому – дальність за прядку. Те ж саме можна спостерігати і в словах older – the oldest (старіше – самий старий) і elder – the eldest (старший – найстарший). У першому випадку мається на увазі вік, а в другому – старшинство в сім’ї.

Що ми дізналися?

З цієї статті ми дізналися, як утворюється Present Simple Tense, в яких випадках вживається даний час, а також як відрізнити Present Simple Tense від інших часів. Ми дізналися, як правильно побудувати цього часу негативне пропозицію і як правильно поставити запитання. Також ми вивчили всі прислівники часу, слова-супутники, які властиві лише Present Simple Tense.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам