Прикметники в англійській мові – таблиця для дітей (7 клас)

Тема «Прикметники в англійській мові», що вивчається в 7 класі, одна з найлегших. На відміну від прикметників в українській мові їх англійські побратими не змінюються ні за числами, ні за родами і ні за відмінками. Зрозуміти, що вони означають і як вживаються, допоможуть правила, приклади та класифікація.

Прикметники в англійській мові – таблиця для дітей (7 клас)

Частина мови

Що таке прикметник? Це основна частина мови, яка відповідає на питання «Який?», «Чий?», «Який?». У мовленні прикметники завжди йде рука об руку з іменником, щоб описати його, показати його ознака і властивість.

a beautiful building – красива будівля;
a clever man – розумний чоловік;
a red apple – червоне яблуко.

Як видно з прикладів в англійській мові прикметники стоять перед іменниками. Вони не змінюються за родами, відмінками і числами. Але все ж існує декілька особливостей в їх вживанні. Якщо в реченні є два і більше прикметника, то на першому місці стоїть слово, що позначає ставлення, оцінку мовця до предмета (fine – прекрасний, cheap – дешевий , tender – ніжний), а на другому – слово, яке описує сам предмет (small – маленький, green – зелений, tall – високий).

He has a beautiful big house – У нього гарний великий будинок.

Якщо прикметник стоїть перед іменником, то перед цим словосполученням артикль ставиться. Якщо прикметник вживається самостійно і після нього не стоїть іменник, то артикль не вживається.

I have a white lamp – У мене є біла лампа;
My lamp is white – Моя лампа біла.

Іноді прикметник у реченні виступає в ролі підмета. В цьому випадку воно вживається самостійно з визначеним артиклем the і на російську мову перекладається іменником у множині: The rich live longer – Багаті живуть довше.

Види прикметників

За своєю будовою прикметники в англійській мові поділяються на:

 • прості;
 • похідні;
 • складені (складні).

Прості прикметники складаються з одного слова і не мають суфіксів і приставок (black – чорний, good – хороший, sad – сумний). Похідні мають у своєму складі суфікси і приставки (beautiful – красивий, useless – непотрібний). Складові або складні – це прикметники, утворені з двох слів (blue-eyed – блакитноокий, white-faced –білолицею).

Суфікси і приставки

В англійській мові існує список суфіксів і приставок, з допомогою яких утворюються прикметники. Знання їх допомагає легко знайти цю частину мови у реченні і зрозуміти його значення, навіть якщо із цим словом ви ніколи раніше не стикалися. Список поширених суфіксів:

 • able (reasonable – розумний);
 • al (additional – додатковий);
 • ant (hesitant – коливний);
 • ary (contemporary – сучасний);
 • ed (surprised – здивований);
 • en (wooden – дерев’яний);
 • ful (careful – обережний);
 • ible (responsible – відповідальний);
 • ic (heroic – героїчний);
 • ish (childish – дитячий, дитячий);
 • ive (creative – творчий);
 • less (careless – необережний);
 • like (businesslike – діловий, практичний);
 • ly (friendly – доброзичливий);
 • підрозділах (various – різний);
 • y (rainy – дощовий).

Список характерних для прикметників приставок:

 • un– (unattractive – непривабливий);
 • in– (incoherent – нескладний);
 • il– (illogical – нелогічний);
 • im– (impersonal – безособовий);
 • ir– (irresponsible – безвідповідальний).

Інша класифікація

За своїм значенням прикметники поділяються на:

 • Відносні – це прикметники, які описують якості, властивості предмета, особи чи явища через їх відношення до часу (annual – щорічний, daily – щоденний), до місця (Western -західний , Southern – південний, central – центральний), до матеріалів (golden – золотий, glass – скляний) та інші. Вони не можуть поєднуватися з прислівником very (дуже) і утворювати ступені порівняння.
 • Якісні – прикметники, які позначають ознаки, властиві предметам більшою і меншою мірою. Вони утворюють три ступені порівняння: позитивна, порівняльна і чудова (long (довгий) – longer (довші)– the longest (найдовший).

Багато абстрактні іменники утворені від якісних прикметників (coldness – холодність, shortage – нестача, дефіцит).

Що ми дізналися?

В таблиці частин мови в англійській мові прикметник займає важливе місце. Воно позначає ознаку предмета, описує його якості, розмір, кількість і так далі. Крім того, завдяки йому наша мова стає багатою, яскравою, емоційно насиченою. Для дітей важливо знати, що англійські прикметники за структурою бувають простими, похідними і складними, а за значенням – якісними відносними і.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам