Present Simple негативні пропозиції – правила і приклади

Заперечні речення – це такі речення, у складі яких є показники заперечення. У російській мові до таких показників відносяться «ні» і «ні». Як з ними йде справа в англійській мові – розглянемо на прикладі негативних речень у Present Simple.

Present Simple негативні пропозиції – правила і приклади

Заперечення у Present Simple

Просте Даний час (Present Simple) описує дію, повторюється час від часу в теперішньому часі. Утворюється пропозицію в Простому Теперішньому часі просто. В англійській мові діє прямий порядок слів. На першому місці стоїть підлягають, виражене іменником або займенником. На другому – присудок, виражене дієсловом без частки «to». Далі йдуть другорядні члени. Дане правило поширюється як на позитивні, так і негативні пропозиції з єдиною відмінністю: у заперечних реченнях (Present Simple Negative) на допомогу дієслова приходить допоміжний дієслово do (does) з негативною часткою not (не).

Вони стоять між підметом і присудком.

We play tennis every day – Ми граємо в теніс кожен день.
We do not play tennis every day – Ми не граємо в теніс кожен день.

Допоміжний дієслово does вживається у випадках, коли підлягають виражений займенниками he (він), she (вона), it (воно) або іменником в однині, а дієслово-присудок стоїть у 3-му особі однині. При цьому дієслово втрачає своє закінчення –s (-es), а допоміжний дієслово набуває does (do + es).

My sister likes chocolate ice-cream – Моя сестра любить шоколадне морозиво.
My sister does not like chocolate ice-cream – Моя сестра не любить шоколадне морозиво.

Часто допоміжний дієслово do (does) та негативна частка not «зливаються» і вживаються в скороченій формі – don’t (doesn’t).

Дієслово to be

Дієслово to be (бути) в англійській мові стоїть осібно. Він єдиний змінюється за особами і числами, а в питальних і заперечних реченнях не вимагає допоміжний дієслово. При запереченні частка not приєднується безпосередньо до нього.

Alexander is my brother – Олександр є моїм братом.
Alexander is not my brother, he is my best friend – Олександр не є моїм братом, він мій найкращий друг.

Негативна форма дієслова to have (мати) утворюється двома способами: за допомогою допоміжного дієслова do (does) з негативною часткою not (do not have/does not have) або без нього. У другому випадку частка not приєднується до самого дієслова (have not/has not).

Інші показники заперечення

Англійське пропозицію виключає подвійне заперечення. У висловлюванні може використовуватися або негативна частка not (не), яка ставиться перед дієсловом, або такі негативні займенники та прислівники:

  • No – ніякої, анітрохи, ні один: He has no letters for me (He has not any letters for me) – У нього не було ніяких листів для мене.
  • Nobody/no one – ніхто: Nobody knows about these facts (Anybody does not know about these facts) – Ніхто не знав про ці факти.
  • None – ніхто, ніщо: None of you wants problems in your life (Any of you does not want problems in your life) – Ніхто не хоче проблем у житті.
  • Nothing – ніщо: Nothing helps him in this difficult situation (Anything does not help him in this difficult situation) – Ніщо не допоможе йому в цій складній ситуації.
  • Neither – жоден з: She likes neither of these two coats (She does not like any of these two coats) – Їй не подобається жодне з цих двох пальто.
  • Nowhere – ніде: I usually find my cat nowhere (I don’t usually find my cat anywhere) – Я звичайно ніде не знаходжу свою кішку.
  • Never – ніколи: I never get up early in the morning (I don’t ever get up early in the morning) – Я ніколи не встаю рано вранці.

Що ми дізналися?

На прикладах англійських заперечних реченнях ми дізналися, що заперечення в Present Simple може будуватися двома способами: за допомогою допоміжного дієслова do (does) з негативною часткою not (не) або за допомогою заперечних займенників і прислівників.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам