Present Continuous – приклади речень з перекладом, вживання заперечних речень англійською

Present Continuous або Тривалий – одне з найбільш поширених і улюблених англійцями часів. Як воно утворюється і коли вживаються – пояснюють правила граматики. Однак при всій важливості і потрібності «суворих» правил куди більш значущі і доступні приклади речень Present Continuous Tense з перекладом.

Present Continuous – приклади речень з перекладом, вживання заперечних речень англійською

Теперішній Тривалий

В англійській мові існує не одне даний час, як в російській, а ціла група. В залежності від того, яке перед нами дію в теперішньому – повторюване, тривалий або закінчений, розрізняють чотири часові форми: Present Simple (Простий Даний), Present Continuous (Тривалий), Present Perfect (Справжнє Вчинене), Present Perfect Continuous (Справжнє Вчинене Тривалий).

Як видно із самої назви Present Continuous (Тривалий), дана тимчасова форма описує дії, які відбуваються в момент мовлення, або ж підкреслює тривалість таких дій.

Цікаво відзначити, що на російську мову даний час перекладається з допомогою дієслів теперішнього часу. І тут може виникнути сумнів: адже час Present Simple (Простий Теперішній) теж перекладається дієсловом теперішнього часу. З’ясувати особливості вживання, освіти і надалі уникнути помилок допоможуть яскраві приклади Present Continuous англійською мовою.

Ствердні пропозиції

Приклади

Переклад

Right now I am making an important choice in my life

Прямо зараз я здійснюю головний вибір у своєму житті

Now Ann is learning new French words

Зараз Ганна вчить нові французькі слова

At this moment a young woman is experiencing a new feeling full of hope

У даний момент молода дівчина відчуває нове почуття, повна надій

My father is going to help me with my homework

Мій батько збирається допомогти мені з домашнім завданням

Tom is working as a driver until he enters the Institute

Тому працює водієм, поки не надійде інститут

The meeting is currently taking place in the center of the city

У даний момент мітинг проходить у центрі міста

Today my friends are facing a new experience in their lives

Сьогодні мої друзі зіткнутися з новим досвідом в їх житті

Дані приклади вживання Present Continuous (Тривалий) допомагають схопити суть формули утворення Present Continuous (Тривалий): підмет + to be + основний дієслово + ing. Допоміжний дієслово to be не перекладається, але змінюється за особами і числами: у множині – are, для першої особи однини (I ) – am, для 3-його особи однини (he – він she – вона, it – воно) – is. До основного дієслова приєднується незмінне закінчення –ing і воно несе основне смислове навантаження.

Зверніть увагу на головні маркери часу Present Continuous: right now – прямо зараз, зараз – зараз, at this moment – в даний момент, currently – зараз, нині, today – сьогодні. Вони вказують на те, що дія відбувається в момент мовлення або заплановано на найближче майбутнє

Заперечення

Приклади

Переклад

Right now I am not making an important choice in my life

Прямо зараз я не здійснюю головний вибір у своєму житті

Now Ann isn’t learning new French words

Зараз Ганна не вчить нові французькі слова

At this moment a young woman is not experiencing a new feeling full of hope

У даний момент молода дівчина не відчуває нове почуття, повна надій

My father is not going to help me with my homework

Мій батько не збирається допомогти мені з домашнім завданням

Tom is not working as a driver until he enters the Institute

Тому не працює водієм, поки не надійде інститут

The meeting is not currently taking place in the center of the city

У даний момент мітинг не проходить у центрі міста

Today my friends are not facing a new experience in their lives

Сьогодні мої друзі не зіткнутися з новим досвідом в їх житті

Запропоновані приклади негативних пропозицій ілюструють положення негативної частки not (не) у формулі утворення Present Continuous (Тривалий): підмет + to be + not + основний дієслово + ing. Як видно вона стоїть між допоміжним і основним дієсловами. Також вона може зливатися з допоміжним дієсловом і утворювати коротку форму: isn’t, aren’t.

Питальні речення

Приклади

Переклад

Am I making an important choice in my life right now?

Прямо зараз я здійснюю головний вибір у своєму житті?

Ann Is learning new French words now?

Зараз Ганна вчить нові французькі слова?

Is a young woman experiencing a new feeling full of hope at this moment?

У даний момент молода дівчина відчуває нове почуття, повна надій?

Is my father going to help me with my homework?

Мій батько збирається допомогти мені з домашнім завданням?

Tom Is is working as a driver until he enters the Institute

Тому працює водієм, поки не надійде в інститут?

The meeting currently taking place in the center of the city?

У даний момент мітинг проходить у центрі міста?

Are my friends facing a new experience in their lives today?

Сьогодні мої друзі зіткнутися з новим досвідом в їх житті?

Приклади запитань англійською мовою з перекладом на російську ще раз звертають увагу на істотну відмінність при утворенні питальних речень у двох мовах. Для російської мови характерно зміна інтонації і знак питання в кінці, а для мови Туманного Альбіону цих «змін» вкрай недостатньо: тут повністю змінюється порядок слів. Тому формула побудови запитання у Present Continuous (Тривалий) виглядає наступним чином: to be + підмет + основний дієслово + ing?

Що ми дізналися?

Сьогодні прикладів речень у Present Continuous (Тривалий) було набагато більше, ніж правил утворення і вживання даного часу. Вони допомогли зрозуміти, як будуються стверджувальні, негативні і питальні речення.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам