Past Perfect правила і приклади вживання часу Past Perfect Simple для 6-7 класу

Як вибратися з минулого і повернутися в більш ранній минуле? На допомогу приходить не машина часу, як можна було подумати спочатку, а рішення більш просте і цікаве одночасно: час Past Perfect Simple – Минулий Вчинене, яке вивчається у 6-7 класах.

Past Perfect правила і приклади вживання часу Past Perfect Simple для 6 7 класу

Загальні відомості

В англійській мові існує три часи: Past (минуле), Present (справжнє) і Future (майбутнє). В цьому плані російська мова зі своїм побратимом солідарний. Але є між ними і розбіжності – часові форми. В залежності від того, яке перед нами дія – регулярне, тривалий або завершене, в кожному з трьох часів виділяють чотири аспекти: Simple (Простий), Continuous (Тривалий), Perfect (Вчинене), Perfect Continuous (Тривалий Вчинене). Сьогодні в центрі уваги правила вживання Past Perfect Simple – Минулого Доконаного часу.

Past Perfect правила і приклади

Якщо здається, що роботу зробити легко, то вона, неодмінно, виявляється складною. І навпаки – складні проблеми завжди мають прості рішення. Це неписане правило поширюється і на Past Perfect. Воно не таке складне, як здається. Перше, що необхідно запам’ятати – даний час ніколи не вживається самостійно. Воно завжди «працює» згуртовано, пліч-о-пліч з іншою дією в минулому, і вказує на те, що дія, виражена їм, відбулося раніше іншого дії або раніше визначеного часу. Розглянемо два приклади:

 • We came to the bus stop and the bus left – Ми прийшли на автобусну зупинку і автобус пішов.
 • We came to the bus stop, but the bus had left – Ми прийшли на автобусну зупинку, але автобус пішов.

Перш ніж застосувати ту чи іншу тимчасову форму, необхідно зрозуміти, що відбулося в першу чергу, а що в другу, або дві дії відбулися одночасно. У першому випадку ми встигли сісти на потрібний нам автобус і використовуємо Past Simple (Простий Минулий), тобто події в цьому реченні відбулися послідовно одне за іншим. У другому прикладі ми запізнилися і не встигли на потрібний нам автобус – він вже поїхав. Іншими словами дію сталося до того, як ми прийшли, і тому тут використовується форма Past Perfect (Минулий Вчинене).

Випадки вживання

Існують і інші, менш поширені випадки вживання часової форми Past Perfect (Минулий Вчинене):

 • Для пояснення причини події: дія, виражена дієсловом-присудком у часовій формі Past Perfect, є «винуватцем» того, що сталося пізніше(He was not able to buy a new book as he had lost his car credit – Він не міг купити нову книгу, тому що він втратив свою кредитну картку);
 • Для опису свого досвіду минулого (By the time I bought my new flat I had worked hard for several years – До того часу, як я купив свою нову квартиру, я багато працював протягом декількох років).

Маркери часу

До маркерів часу Past Perfect (Минулий Вчинене)відносяться наступні обставини, сполучники і прийменники:

 • By the time – до того часу як (By the time they came home, my mother had baked an apple pie – До того часу, як вони повернулися додому, моя спекла яблучний пиріг);
 • After – після певного моменту (She fell asleep after I had left her – Вона заснула після того, як я пішов від неї);
 • Before – до певного моменту (She had never been to London before she came here last month – Вона ніколи не була в Лондоні то того, як приїхала сюди в минулому місяці);
 • When – коли (The train had left when he arrived at the station – Поїзд пішов, коли він прибув на вокзал);
 • Just – тільки що (When she entered the room I had just heard the news – Коли вона увійшла в кімнату, я тільки що почув новину);
 • Already – вже (I had already out with my dinner when he knocked on the door – Я вже приготувала вечерю, коли він постукав у двері);
 • Yet – ще (She moved to another city but she had not told her parents about it yet – Вона переїхала в інше місто, але ще не сказала про це своїх батьків);
 • For – протягом (He thought that he was not able to drive a car anymore because he had not driven it for 20 years – Він думав, що не може водити машину, тому що він не водив її 20 років)
 • Since – з тих пір (Her new book was wonderful because she had work on it since last year – Її нова книга була прекрасною, тому що вона працювала над нею з минулого року).

Прислівники yet (ще), just (тільки що), already (вже) є загальною рисою для двох часів Present Perfect (Справжнє Вчинене) і Past Perfect (Минулий Вчинене).

Освіта стверджувальної форми

Тимчасова форма Past Perfect (Минулий Вчинене) утворюється згідно певною схемою: had + Participle II (Причастя минулого часу або третя форма дієслова). Правильні дієслова утворюють Participle II (Дієприкметник минулого часу) за допомогою закінчення –ed: to use – used (використовувати – використовується). Якщо дієслово належить до групи неправильних, то потрібну форму необхідно брати з третьої колонки таблиці неправильних дієслів: I had opened (я відкрив), she had studied (вона вчила), we had bought (ми купили).

Заперечення

Негативна форма Past Perfect (Минулий Вчинене) утворюється з допомогою негативної частки not (не), яка ставиться між допоміжним дієсловом had та Participle II (Дієприкметник минулого часу):

I had not opened (я не відкрив), she had not studied (вона не вчила), we had not bought (ми не купили).

Питання

У питальному реченні, в англійській мові порядок слів змінюється. Під час Past Perfect (Минулий Вчинене) в питанні на перше місце виходить допоміжний дієслово had, далі слід підмет (займенник або іменник) і основний дієслово, виражений Participle II (Дієприкметник минулого часу):

Had I opened? (я відкрив?), She Had studied? (вона вчила?), We Had bought? (ми купили?).

У спеціальних питаннях схема зберігається з єдиною відмінністю – на першому місці питальні слова (Who? – Хто?; What? – Що?; Which? – Який?; When? – Коли?; Where? – Де?; Where? – Де?; Why? – Чому?; How? – Як?; How much/many? – Скільки?): What I had opened? (Що я відкрив?), Where she had studied? (Де вона навчалася?), When we had bought? (Коли ми купили?).

Що ми дізналися?

Сьогодні ми познайомилися з Past Perfect (Минулий Вчинене), яке є однією з часових форм минулого часу в англійській мові, і позначає дію в минулому, яке передувало іншої дії в минулому. Ми також дізналися про його особливості, коли вживається в реченні і з якими маркерами часу.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам