Населення Зарубіжної Європи – чисельність по країнам в таблиці (географія 11 клас)

Зарубіжна Європа належить до однієї з найбільш густозаселених частин сучасного світу – щільність населення тут складає в середньому 100 чоловік на квадратний кілометр. Всього в регіоні проживає 9% від загальної кількості жителів планети, тобто чисельність населення Зарубіжної Європи – близько 500 млн. чол.

Населення Зарубіжної Європи – чисельність по країнам в таблиці (географія 11 клас)

Урбанізація та розміщення населення

Розміщення населення Зарубіжної Європи обумовлюється розташуванням міст, оскільки рівень урбанізації у цьому регіоні – 74%, що є одним з найвищих показників у світі. І це середній показник, у деяких державах він перевищує 80% і навіть 90%.

Рівень урбанізації Бельгії – 97,8%, Данії – 87,5%, а Швеції – 85,7%.

Населення Зарубіжної Європи – чисельність по країнам в таблиці (географія 11 клас)

Рис. 1. Бельгія.

У європейській урбанізації є певні риси характеризують:

  • густа міська мережа;
  • особливий тип міської забудови за західноєвропейським типом (обов’язкова наявність старої частини міста з ратушею і площею);
  • зміни, які почалися в кінці 20 століття – зростання обсягу забудови передмість і міст-супутників. Явище, назване субурбанізацією, призвело до того, що міське населення розтікається і формуються значні урбанізований зони, що відображено в підручнику за 11 клас;
  • розмивання меж між містом і селом.

Національності Зарубіжної Європи

Коли-то населення країн Зарубіжної Європи була досить стабільною за національним показником, але сучасні тенденції поступово вносять у свої питання зміни. Тим не менш, на даний момент воно відрізняється стабільними національними показниками, чому сприяє отнесенность до загальної мовної сім’ї – індоєвропейської.

Це не скасовує складності національного складу і наявності регіонів, де час від часу загострюються міжнаціональні відносини.

Складний і релігійний склад населення. Основною релігійною конфесією є християнство, але воно розділене на різні течії: на півночі це, в основному, протестантизм, південна частина характеризується переважанням католицизму, а в центрі спостерігається змішання конфесійних течій. Є країни з переважаючим православ’ям.

Населення Зарубіжної Європи – чисельність по країнам в таблиці (географія 11 клас)

Рис. 2. Схема розподілу течій християнства в Зарубіжній Європі.

Демографічні проблеми Зарубіжної Європи

Демографічні проблеми Західної Європи мають свої особливості, які можна охарактеризувати простим словосполученням: “старіння населення”. Через збільшення середньої тривалості життя, рівень народжуваності знижується все відчутніше. Також на приріст населення значною мірою впливає те, що “ціна” дитину кожним роком зростає.

Таким чином, природний приріст населення в останні десятиліття тримається на низькому рівні (1,5%), деякі країни навіть заявляють про те, що кількість їх жителів зменшується. Географія останнього явища така: Естонія, Латвія, Болгарія, Угорщина, Німеччина. У цих країнах найбільше літніх людей, причому їх віковий склад має постійну тенденцію до збільшення цього прошарку населення.

Для цього регіону характерна статева диспропорція, жінок-на 2% більше, ніж чоловіків (51% і 49%) відповідно.

Міграція у Зарубіжній Європі

Невтішні демографічні тенденції призвели до того, що Європа з вогнища еміграції стала центром трудової імміграції. При цьому більшість робочої сили – це люди, що мають тимчасовий статус “гостей-робітників”.

Зараз в цій частині світу легально працює близько 20 мільйонів іноземних громадян.

Дані таблиці нижче продемонструють загальні імміграційні тенденції в Зарубіжній Європі.

Країна Зарубіжної Європи

Частка іммігрантів у загальній кількості населення (%)

Чисельність іммігрантів (млн. осіб)

Швейцарія

20,4

1,520

Нідерланди

19,2

3,120

Бельгія

11,4

1,200

Іспанія

9,8

4,000

Німеччина

8,2

6,750

Франція

5,6

3,580

Великобританія

3,7

2,200

Італія

1,9

1,100

Таким чином, можна зробити висновок, що головним регіоном імміграції в процентному відношенні є Швейцарія, а за кількістю людей – Німеччина. У той же час Італія займає останнє місце за обома показниками, що пояснюється відносно низьким, за європейськими мірками, рівнем життя в країні. Вона характеризується масовою еміграцією населення в більш благополучні країни – Францію, Німеччину, Великобританію.

Населення Зарубіжної Європи – чисельність по країнам в таблиці (географія 11 клас)

Рис. 3. Трудові мігранти в Європі.

Що стосується структури зайнятості, то відсоток населення, що працює у сфері послуг, дуже високий і перевищує показник в 35%. Безробіття теж знаходиться на високому рівні, наприклад, у країнах ЄС середній показник становить 11,5%.

Що ми дізналися?

Основну інформацію про те, яка чисельність Зарубіжної Європи і рівень її урбанізації. Якими проблемами характеризується цей регіон – зниження рівня приросту населення і масовий потік трудових іммігрантів. Отримали загальне уявлення про імміграційних тенденції та складі населення за релігійною ознакою.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам