Глобальні проблеми людства, коротка таблиця-список з основними прикладами з суспільствознавства

Проблеми сучасності і майбутнє людства – саме ці питання хвилюють всіх сучасних політиків і вчених. Це цілком зрозуміло. Адже від вирішення сучасних проблем дійсно залежить майбутнє Землі і всього людства.

Глобальні проблеми людства, коротка таблиця список з основними прикладами з суспільствознавства

Походження терміну

Термін «глобальні проблеми» став з’являтися в науковій літературі в кінці 60-их років минулого століття. Так вчені охарактеризували і нові проблеми, які з’явилися на стику промислової та інформаційної епох, і старі, що існували в системі «людина – природа – суспільство», що посилилися і загострилися в сучасних умовах.

Глобальні проблеми людства, коротка таблиця список з основними прикладами з суспільствознавства

Рис 1. Забруднення навколишнього середовища

Глобальні проблеми – це проблеми, які неможливо вирішити силами однієї країни чи одного народу, але, при цьому, від їх вирішення залежить доля всієї людської цивілізації.

Причини виникнення

Вчені виділяють дві великі групи причин, які призвели до появи глобальних проблем.

 • Переростання локальних проблем, конфліктів і протиріч у всесвітні (це обумовлено процесом глобалізації, об’єднання та узагальнення людства).
 • Активна перетворююча діяльність людини, що впливає на природу, політичну ситуацію та соціум.

Види глобальних проблем

До глобальних проблем, що стоять перед людством належать три великі групи проблем (сучасна класифікація).

Таблиця «Список глобальних проблем людства»

Група Суть проблем (характеристика) Приклади основних глобальних проблем, що входять в групу Интерсоциальные глобальні проблеми Проблеми, що існують у системі «суспільство – суспільство», пов’язані з збереженням миру та безпеки на планеті 1. Проблема запобігання світової ядерної катастрофи.

2. Проблема війни і миру.

3. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.

4. Створення оптимальних умов для соціального прогресу всіх народів. Екологічні проблеми Проблеми, що існують у системі «суспільство – природа», пов’язані з подоланням різних екологічних проблем 1. Сировинна проблема.

2. Продовольча проблема.

3. Енергетична проблема.

4. Запобігання забруднення навколишнього середовища.

5. Запобігання зникнення різних тварин і рослин. Соціальні проблеми Проблеми, що існують в системі «людина-суспільство», пов’язані з подоланням складних соціальних проблем 1. Демографічна проблема.

2. Проблема збереження здоров’я людини.

3. Проблема поширення освіти.

4. Подолання негативних впливів НТР (науково-технічної революції).

Всі глобальні проблеми пов’язані один з одним і впливають один на одного. Неможливо вирішувати їх окремо, необхідний комплексний підхід. Саме тому були виділені пріоритетні глобальні проблеми, суть яких схожа, і від вирішення яких залежить майбутнє Землі.

Представимо залежність проблем один від одного схематично і назвемо глобальні проблеми людства в порядку їх значущості.

Глобальні проблеми людства, коротка таблиця список з основними прикладами з суспільствознавства

Рис 2. Зв’язок глобальних проблем один з одним

 • Проблема світу (роззброєння країн і запобігання нового світового глобального конфлікту) пов’язана з проблемою ( « – » ) подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Екологічна проблема – демографічна проблема.
 • Енергетична проблема – сировинна проблема.
 • Продовольча проблема – використання Світового океану.

Цікаво, що вирішення всіх глобальних проблем можливе, якщо спробувати вирішити найголовнішу і актуальну на сьогодні проблему – світове освоєння космосу.

Загальні риси (ознаки) глобальних проблем

Незважаючи на те, що глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства багато, всі вони мають спільні риси:

 • вони впливають на життєдіяльність усього людства відразу;
 • вони є об’єктивним чинником розвитку людства;
 • вони вимагають настійної рішення;
 • вони передбачають міжнародне співробітництво;
 • від їх вирішення залежить доля всієї людської цивілізації.

Глобальні проблеми людства, коротка таблиця список з основними прикладами з суспільствознавства

Рис 3. Проблема голоду в країнах Африки

Основні напрямки вирішення світових проблем і загроз

Для вирішення глобальних проблем необхідні зусилля всього людства, і не тільки матеріальні та фізичні, але і психологічні. Для того щоб робота була успішною, необхідно

 • сформувати нове планетарне свідомість, постійно інформувати людей про загрози, давати їм тільки актуальну інформацію, навчати;
 • розробити ефективну систему співпраці країн у питанні вирішення глобальних проблем: вивчення, контроль за станом, запобігання погіршення ситуації, створення системи прогнозування;
 • сконцентрувати велику кількість сил саме на вирішенні глобальних проблем.

Соціальні прогнози існування людства

Виходячи з того, що зараз відбувається посилення і розширення списку глобальних проблем, вчені роблять соціальні прогнози існування людства:

 • песимістичний прогноз або екологічний песимізм (якщо коротко, то суть прогнозу зводиться до того, що людство чекає масштабна екологічна катастрофа неминуча загибель);
 • оптимістичний прогноз або науково-технічний оптимізм (вчені сподіваються, що НТП приведе до того, що глобальні проблеми дозволятися).

Що ми дізналися?

Термін «глобальні проблеми» не новий, і він не позначає тільки ті проблеми, які з’явилися в кінці XX століття. Всі глобальні проблеми мають як свої особливості, так і схожі риси. Вони взаємопов’язані і вирішення однієї проблеми залежить від своєчасного вирішення іншої.

Тема «Глобальні проблеми сучасності» є однією з основних на уроках суспільствознавства в школі. На тему «Глобальні проблеми, загрози і виклики» роблять доповіді і пишуть реферати, причому потрібно не тільки привести приклади проблем, але і показати їх зв’язок, і пояснити, як можливо впорається з тією чи іншою проблемою.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам