Географічна оболонка Землі: визначення, склад, будова і межі для уроку 7 клас

Географія – це наука про внутрішнє і зовнішнє будова Землі, що вивчає природу всіх континентів і океанів. Головним об’єктом вивчення є різні геосферы і геосистеми.

Географічна оболонка Землі: визначення, склад, будова і межі для уроку 7 клас

Введення

Географічна оболонка або ГО – одне з основних понять географії як науки, що запроваджене в обіг на початку XX століття. Воно позначає оболонку всій Землі, особливу природну систему. Географічною оболонкою Землі, називають цілісну й безперервну оболонку, що складається з декількох частин, які взаємодіють один з одним, проникають один в одного, постійно обмінюються один з одним речовинами і енергією.

Географічна оболонка Землі: визначення, склад, будова і межі для уроку 7 клас

Рис 1. Географічна оболонка Землі

Є схожі терміни, з вузькими значеннями, що використовуються у працях європейських вчених. Але вони не позначають природною систему, лише сукупність природних і суспільних явищ.

Етапи розвитку

Географічна оболонка землі пережила ряд певних етапів у своєму розвитку і формуванні:

 • геологічний (добиогенный) – перший етап формування, розпочатий близько 4,5 млрд років тому (тривав близько 3 млрд років);
 • біологічний – другий етап, що розпочався близько 600 млн років тому;
 • антропогенний (сучасний) – етап, який триває і досі, розпочався близько 40 тисяч років тому, коли людство стало надавати помітний вплив на природу.

Складу географічної оболонки Землі

Географічна оболонка – це система планети, яка, як відомо, має форму кулі, приплюснутого з обох сторін шапками полюсів, з довгою екватора більше 40 т км. ГО має певну структуру. Вона складається з взаємозалежних один з одним середовищ.

 

Структурний елемент Визначення Земна кора Зовнішня тверда оболонка Землі, що сусідить з мантією, взаємодіюча з гідросферою і всіма частинами атмосфери (безпосередньо з тропосферою). Тропосфера Нижня частина атмосфери (найбільш вивчений). Стратосфера Шар атмосфери, який розташовується на висоті від 11 до 50 км. Біосфера Оболонка Землі, заселена живими організмами. Гідросфера Водна оболонка Землі, сукупність усіх водних запасів. Антропосфера або ноосфера Оболонка, заселена людьми або сфера взаємодії людини і природи.

Деякі фахівці поділяють на чотири сфери (які в свою чергу теж поділяються):

 • атмосферу;
 • літосферу;
 • гідросферу;
 • біосферу.

Будова географічної оболонки в будь-якому випадку не умовно. Вона має чіткі межі.

Верхні і нижні межі

У всій структурі географічної оболонки і географічних середовищ простежується чітка зональність.

Закон географічної зональності передбачає не лише поділ всієї оболонки на сфери і середовища, але і поділ на природні зони суші і океанів. Цікаво, що такий поділ закономірно повторюється в обох півкулях.

Зональність обумовлена характером поширення енергії Сонця по широтам і інтенсивністю зволоження (різного в різних півкулях, материках).

Природно, можна визначити верхню межу географічної оболонки і нижню. Верхня межа розташована на висоті 25 км, а нижня межа географічної оболонки проходить на рівні 6 км під океанами і на рівні 30-50 км на континентах. Хоча, необхідно відзначити, що нижня межа – умовна і досі ведуться суперечки щодо її встановлення.

Навіть якщо брати верхню межу в районі 25 км, а нижню – в районі 50 км, то, у порівнянні із загальними розмірами Землі, виходить щось на зразок дуже тонкої плівки, яка покриває планету і захищає її.

Основні закони і властивості географічної оболонки

У цих межах географічної оболонки діють основні закони та властивості, її характеризують і визначають.

 • Взаємопроникнення компонентів або внутрикомпонентное переміщення – основна властивість (існують два види внутрикомпонентного переміщення речовин – горизонтальне і вертикальне; вони не суперечать та не заважають один одному, хоча в різних структурних частинах ГО швидкість переміщення компонентів різна).
 • Географічна зональність – основний закон.
 • Ритмічність – повторюваність всіх природних явищ (добовий, річний).
 • Єдність усіх частин географічної оболонки, обумовлене їх тісним взаємозв’язком.

Характеристики оболонок Землі, що входять до ГО

Атмосфера

Атмосфера важлива для збереження тепла, а значить і життя на планеті. Також вона захищає все живе від ультрафіолету, впливає на ґрунтоутворення і клімат.

Розмір цієї оболонки від 8 км до 1 т км (і більше) у висоту. До її складу входять:

 • гази (азот, кисень, аргон, вуглекислий газ, озон, гелій, водень, інертні гази);
 • пил;
 • водяна пара.

Атмосфера у свою чергу поділяється на декілька взаємопов’язаних шарів. Їх характеристики представлені в таблиці.

Назва шару Висота Характеристика Тропосфера 8-12 км Відповідальна за випадання опадів, клімат, рух повітряних мас, в складі дуже багато водяної пари Стратосфера 12-55 км Відповідальна за захист землі від УФ – випромінювання, у складі багато озону (озоновий шар) Мезосфера 55-88 км Знижена щільність повітря Іоносфера 80-1000 км Наповнена зарядженими молекулами газу Верхня атмосфера Більше 1000 км Велика швидкість руху молекул, частина яких проникає в космос.

Всі оболонки землі схожі. Наприклад, в них зустрічаються всі типи агрегатних станів речовин: тверді, рідкі, газоподібні.

Географічна оболонка Землі: визначення, склад, будова і межі для уроку 7 клас

Рис 2. Будова атмосфери

Літосфера

Тверда оболонка землі, земна кора. Має кілька шарів, які характеризуються різною потужністю, товщиною, щільністю, складом:

 • верхній литосферный шар;
 • сигматическая оболонка;
 • полуметаллическая або рудна оболонка.

Гранична глибина літосфери – 2900 км

З чого складається літосфера? З твердих тіл: базальт, магній, залізо і кобальт іншого.

Гідросфера

Гідросферу складають усі води Землі (океани, моря, річки, озера, болота, льодовики і навіть підземні води). Розташовується вона на поверхні Землі і займає більше 70% простору. Цікаво, що існує теорія, згідно якої в товщі земної кори містяться великі запаси води.

Існує два типи води: солона і прісна. У результаті взаємодії з атмосферою, при конденсаті, сіль випаровується, тим самим забезпечуючи сушу прісною водою.

Географічна оболонка Землі: визначення, склад, будова і межі для уроку 7 клас

Рис 3. Гідросфера Землі (вид океанів з космосу)

Біосфера

Біосфера – це жива оболонка землі. Вона включає в себе всю гідросферу, нижню атмосферу, поверхня суші і верхній литосферный шар. Цікаво, що живі організми, що заселяють біосферу, відповідальні за накопичення і розподіл енергії сонця, за міграційні процеси хімічних речовин у ґрунті, за газообмін, за окислювально – відновні реакції. Можна сказати, що атмосфера існує тільки завдяки живим організмам.

Географічна оболонка Землі: визначення, склад, будова і межі для уроку 7 клас

Рис 4. Складові біосфери Землі

Приклади взаємодії середовищ (оболонок) Землі

Прикладів взаємодії середовищ дуже багато.

 • Під час випаровування води з поверхні річок, озер, морів і океанів в атмосферу потрапляє вода.
 • Повітря і вода, проникаючи через грунт в глибини літосфери, дає можливість підніматися рослинності.
 • Рослинність забезпечує фотосинтез, збагативши атмосферу киснем і поглинаючи вуглекислий газ.
 • Від поверхні землі і океанів нагріваються верхні шари атмосфери, утворюючи клімат, що забезпечує життя.
 • Живі організми, вмираючи, формують грунт.

Що ми дізналися?

Поняття «географічна оболонка» спірне, визначення терміна досить складне, але, незважаючи на те, що його використання періодично критикується, досі використовується. На уроках географії в 7 класі докладно розбирається структура географічної оболонки, коротко розповідається про складному процесі взаємодії середовищ, пояснюється, що географічна оболонка є об’єктом дослідження географії і галузевих наук.

Тест по темі

Нові тестыБудь в числі перших на дошці пошани

Сподобалася стаття? Допоможи проекту – тисни на кнопку, розкажи друзям:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Моя книга: Допомога студентам та школярам