Світове господарство є складною системою, що складається з великої кількості національних господарств. Їх пов’язують політичні і економічні відносини, географічний поділ праці і інші фактори. Світове господарство має велику…

В основі будь-яких економічних взаємовідносин між державами лежить поділ праці, завдяки якому став можливим обмін різною продукцією і послугами. Ще в стародавні часи обмін був важливою складовою взаємодії…

Постійний розвиток технологій з кожним роком висуває підвищені вимоги до економіці. Це незмінно позначається і на розвитку найважливішої галузі світового господарства – промисловості. В наші дні для забезпечення…

Під галузевою структурою світового господарства слід розуміти склад та співвідношення галузей по всім країнам світу. Структура економіки за групами країн різна, тому що держави нерівномірно забезпечені природними і…

Сучасне світове господарство пройшло довгий шлях формування, завдяки виникненню міжнародної торгівлі. Держави з моменту виникнення торгували з сусідніми країнами, формувалися спочатку євроазіатський, потім світовий ринок. Етапи розвитку світового…

Науково-технічна революція — це різкий переворот, що змінив підхід до виробництва. Різкий стрибок у 18 столітті, звані промисловою революцією, дав початок сучасній розстановці сил і формування світових економічних…

Процес глобалізації світового господарства — це об’єднання країн, їх економічний взаємозв’язок, розвиток комунікаційних технологій, які дозволяють стирати межі між континентами. В чому проявляється глобалізація? Глобалізація сучасного світового господарства

Незважаючи на те, що сучасний світ все більше об’єднується в економічних відносинах, різниця між країнами дуже велика. У зв’язку з цим з’явилося кілька моделей світового господарства, яких об’єднує…

Світове господарство — це узагальнене поняття, що охоплює взаємини економік країн світу. Його суб’єктами є такі одиниці, які здатні управляти капіталом, фінансами, трудовими ресурсами, інформацією на рівні світового…

Суб’єкти світового господарства— це такі одиниці, здатні виступати на світовому ринку в ролі продавця або покупця. Головними є: самі держави, ТНК та різні об’єднання для регулювання економічних відносин…